Komise energetiky Rady města Brna

Komise energetiky Rady města Brna

Předseda

 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Místopředseda

 • Mgr. Filip Leder

Členové

 • Ing. Jana Drápalová
 • Bc. Jakub Hruška
 • Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
 • Bc. Tomáš Koláčný
 • Miroslav Kopál
 • Ing. Jiří Koudela
 • Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
 • Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.
 • Mgr. František Novák
 • Ing. Andrea Pazderová
 • Doc. RNDr. František Vižďa