Komise energetiky Rady města Brna

Předseda

  • RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Místopředseda

  • Mgr. Petr Hladík

Členové

  • Ing. Jana Drápalová
  • Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
  • Bc. Tomáš Koláčný
  • Miroslav Kopál
  • Ing. Jiří Koudela
  • Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
  • Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.
  • Mgr. František Novák