Komise bydlení Rady města Brna

Předseda

 • Ing. Aleš Kvíčala

Místopředseda

 • Bc. Michal Krejsa

Členové

 • Bc. Sabina Benešová
 • Ivo Borovec
 • PhDr. Filip Havlíček
 • Jiří Ides
 • Mgr. Marie Jílková
 • Bc. Jiří Kment
 • Mgr. Dana Malíková
 • Petr Šafařík
 • PhDr. Božetěch Šimeček
 • Ing. David Trllo
 • Vojtěch Vašák