Karel Kobosil - užité umění

Karel Kobosil

užité umění

Designér Karel Kobosil se narodil 22. prosince 1945 v Děčíně, ale celý svůj profesní i osobní život spojil s městem Brnem. Po dokončení studia fotografie u Jána Šmoka se věnoval designu výrobních prostředků. Stal se mezinárodně uznávaným designérem v oboru interiérové tvorby a je nositelem mnoha ocenění – např. osmi Křišťálových jehlanů za vynikající design. Realizoval řadu autorských výstav a působil ve významných uměleckých radách a institucích. Je členem umělecké rady Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a poradních orgánů Moravské galerie v Brně či Národní galerie, Národního technického muzea a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Stál u zrodu Design centra České republiky. Za 16 let, kdy byl jeho ředitelem, tak díky svým organizačním a odborným kvalitám vybudoval v Brně instituci s vysokou domácí i mezinárodní úrovní a prestiží. Karel Kobosil se stal vzorem i obětavým rádcem mnohým začínajícím i zkušeným designérům a je nepochybné, že v oblasti užitého umění a designu je výjimečnou osobností.