Kancelář kybernetické bezpečnosti

Agenda

  • koordinuje činnosti vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění
  • zabezpečuje, ve spolupráci s Manažerem kybernetické bezpečnosti statutárního města Brna, v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti, zavádění a provádění bezpečnostních opatření pro schválený rozsah SŘBI a vede o nich bezpečnostní dokumentaci
  • dozoruje bezpečnostní stránku zajištění činnosti lokální sítě, kontrolu a bezpečný provoz datových center se servery nebo aktivními prvky a telefonními ústřednami, kontrolu záložních zdrojů serverů a provedení zálohování v místě kompetence

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Barvířská 5, 602 00 Brno (navigovat)

Kontakty

Ing. Bc. František Sedláček

koordinátor kybernetické bezpečnosti

Všichni zaměstnanci útvaru