Kancelář kybernetické bezpečnosti

Kancelář kybernetické bezpečnosti

Agenda

  • Koordinuje činnosti vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění.
  • Zabezpečuje, ve spolupráci s Manažerem kybernetické bezpečnosti statutárního města Brna, v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti, zavádění a provádění bezpečnostních opatření pro schválený rozsah systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) a vede o nich bezpečnostní dokumentaci.
  • Dozoruje bezpečnostní stránku zajištění činnosti lokální sítě, kontrolu a bezpečný provoz datových center se servery nebo aktivními prvky a telefonními ústřednami, kontrolu záložních zdrojů serverů a provedení zálohování v místě kompetence.