JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. - mimořádný přínos městu Brnu

JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

  • mimořádný přínos městu Brnu

Stanislav Sedláček se narodil 31. srpna 1954 v Brně. V roce 1978 ukončil studium Právnické fakulty na dnešní Masarykově univerzitě v Brně a od roku 1997 zde působí jako odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva. Druhou část svého profesního života zasvětil výtvarnému umění – věnuje se malbě, jejímž dominantním tématem je jeho rodné město Brno. Je členem Unie výtvarných umělců, účastní se souborných výstav pořádných touto institucí a vystavuje i samostatně. Je zastoupen v soukromých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí, jeho velkoformátové oleje zdobí interiéry Nejvyššího soudu v Brně, Magistrátu města Brna či Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Obrazy, které za tímto účelem věnuje, jsou předávány zástupci města i kraje významným domácím i zahraničním hostům. Dvacet akvarelů bylo darováno středoevropským prezidentům při příležitosti summitu v Brně, jako dary od hejtmana Jihomoravského kraje si jeho olej a akvarel odvezli z Brna papež Benedikt XVI. a britský princ Charles, akvarely bylo při návštěvě Brna obdarováno i patnáct světových kosmonautů. Stanislav Sedláček působí také jako člen správních rad Nadace Leoše Janáčka a Nadačního fondu Atýsek, což souvisí s tím, že již řadu let dává své obrazy v rámci charitativních akcí na dobročinné účely. Svým uměním i morálními postoji tak výrazně přispívá k propagaci města Brna u nás i ve světě.