JUDr.  Otakar Motejl, in memoriam - zásluhy o svobodu a demokracii

JUDr. Otakar Motejl, in memoriam

  • zásluhy o svobodu a demokracii

Právník a politik Otakar Motejl se narodil 10. září 1932 v Praze. V roce 1955 dokončil Právnickou fakultu Karlovy univerzity a nastoupil advokátní praxi. Od roku 1968 působil po dva roky jako soudce Nejvyššího soudu v Praze, dalších 20 let pak pracoval opět jako advokát. Proslul tím, že obhajoval disidenty, stoupence neoficiální kultury a aktivisty nezávislých hnutí, například skupinu Plastic People of the Universe. V roce 1990 se opět vrátil ke své soudní praxi jako soudce Nejvyššího soudu ČSFR. Po vzniku samostatné České republiky do roku 1998 předsedal Nejvyššímu soudu ČR. Dva roky působil jako ministr spravedlnosti. Činnost v této funkci však ukončil v roce 2000, kdy byl zvolen veřejným ochráncem práv, o šest let později byl znovuzvolen na další období. Úřadu ombudsmana získal Otakar Motejl vážnost a úctu. Silou své přesvědčivosti a opravdové lidskosti si získal mnoho příznivců mezi právníky i veřejností. Své sídlo proměnil v baštu ochrany práv slabých a potřebných, nadto se s potěšením účastnil brněnského kulturního života, pořádal výstavy, konference, přednášel na školách. Otakar Motejl pozitivně ovlivnil osudy mnoha lidí a institucí. Za své zásluhy byl několikrát vyznamenán, například Federální asociací amerických právníků. Jeho životní cesta se uzavřela 9. května 2010.