Josef Kratochvíl

významná osobnost skautského hnutí

Čestné občanství uděleno za celoživotní aktivní činnost v domácím i exilovém skautském hnutí.

Josef Kratochvil se narodil v Pozořicích u Brna jako syn filozofa dr. Josefa Kratochvila. Po maturitě působil jako učitel. Od dob svého dospívání se aktivně podílel na skautském hnutí a napsal několik skautských románů a divadelních her.

Po ukončení vojenské prezenční služby v roce 1939 zůstal dobrovolně v armádě a absolvoval důstojnickou školu v Brně. Válku prožil zprvu u československé jednotky v Sovětském svazu, poté doma v odboji. Za zásluhy byl vyznamenán.

V poválečných letech vystudoval profesor Kratochvil brněnskou filozofickou fakultu a pak i Vysokou školu zemědělskou. Nadále se věnoval psaní knih pro mládež i aktivní skautské činnosti. Politický tlak ho přinutil v roce 1951 emigrovat do Rakouska. Potom v Německu přednášel na Svobodné ukrajinské univerzitě v Mnichově, od šedesátých let již jako profesor. V roce 1985 byl jmenován senátorem.

Profesor Kratochvil působil jako vedoucí našich exilových skautů v Evropě a po smrti Velena Fanderlíka se stal jejich světovým náčelníkem. Touto činností významně přispěl k udržování národní kontinuity mezi našimi exilovými krajany. Svými zkušenostmi byl nápomocen i při znovuobnovení brněnského skautského hnutí. Pocta, kterou mu město Brno dnes uděluje, mu právem náleží.