Jiří Šindler - výtvarné umění

Jiří Šindler

výtvarné umění

Umělecká a pedagogická činnost akademického malíře Jiřího Šindlera je už desítky let spojena s Brnem. Výtvarnou aktivitu zaměřil na knižní tvorbu. V ní se uplatnil jako ilustrátor (vynikly zejména jeho grafické cykly k prózám ruských klasiků), dále jako typograf i tvůrce písma. Jeho autorským písmem přepsané tituly – např. Kafka, Deml, Holan – patří k ceněným exponátům veřejných i soukromých sbírek. Mimořádným počinem bylo vytvoření tiskové podoby hlaholice pro nové vydání Staroslověnského misálu v roce 1992. Jako autor návrhů knižní vazby spolupracoval Jiří Šindler s našimi předními knihaři – profesorem Jindřichem Svobodou a dalšími.

Své zkušenosti již mnoho let předává jako pedagog; vyučoval na brněnské Škole uměleckých řemesel, poslední desítku let přednáší na Fakultě výtvarného umění brněnské techniky.
Cena města Brna pro rok 2001 budiž zároveň i dárkem Mistru Jiřímu Šindlerovi k jeho letošním 80. narozeninám.