JUDr. Jiří Oliva

3. náměstek primátorky
  • 3. náměstek primátorky

Kontaktní údaje

Adresa

  • Husova 196/12, 601 67 Brno
  • Kancelář 316

Agenda

Narodil se roku 1977. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal titul JUDr. Od roku 2007 do roku 2020 působil v Brně jako advokát. Členem Zastupitelstva města Brna je od roku 2002. V letech 2006–2014 byl členem Rady města Brna. Dne 21. 4. 2020 byl na Zastupitelstvu města Brna zvolen v pořadí třetím náměstkem primátorky, do jehož gesce spadá oblast bytová a správy majetku. Je předsedou klubu zastupitelů za ČSSD a 1. místopředsedou městské organizace ČSSD v Brně. Mezi jeho záliby patří aktivní sport, historie, kosmologie a samozřejmě rodina.