Jiří Kuběna - literární činnost

Jiří Kuběna

literární činnost

Básník a kunsthistorik Jiří Kuběna se narodil 31. května 1936 v Prostějově. Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a svůj profesní život spojil s památkovou péčí – podílel se na rekonstrukci zámků v Lysicích, Vranově nad Dyjí či Buchlovicích. Géniem loci Jiřího Kuběny se stal hrad Bítov, kde pracoval jako průvodce i kastelán a kde dodnes také žije. Literárně je spjat s generací tzv. šestatřicátníků, mezi něž patří také Václav Havel či Věra Linhartová. Poezie Jiřího Kuběny je jedinečným fenoménem české literatury. Je typická patetickým až pompézním stylem, dramatičností, je přesycená metaforami. Směřuje k uctívání ideálů dobra, pravdy i věčné lásky. Pokouší se najít harmonii antické tradice a vlivů křesťanských, jeho básně jsou litanií a modlitbou hledající cestu k Bohu, k nekonečnu a věčnosti. Z četných básnických sbírek jmenujme alespoň Moře v Úplňku, Krev ve Víno, Láska Boha i Člověka či Paní na Duze. Jiří Kuběna ovšem není jen básníkem, ale i osobností, která se zasadila o rozvoj Brna jako nepřehlédnutelného centra vydávání kvalitní literatury. Byl to Jiří Kuběna, kdo inicioval vznik nakladatelství Vetus Via, Petrov či Větrné mlýny. Stál také u zrodu kulturních revuí Box a Proglas a jeho hlas nepřehlédnutelně dominoval legendárním setkání básníků na hradě Bítov.