Jiří Drlík

Jiří  Drlík - užité umění

Jiří Drlík

  • užité umění

Jiří Drlík se narodil 13. července 1938 v Brně a mimo četné aktivity v zahraničí spojil se svým rodným městem celou svoji dlouholetou výjimečnou uměleckou dráhu. Studoval na brněnské Škole umělecké kovovýroby, kde si osvojil základní technologické postupy při práci a zpracovávání drahých kovů, a později dálkově absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Jiří Drlík stál u zrodu československého uměleckého šperkařství a rozhodujícím a nezaměnitelným způsobem se podílel na utváření jeho podoby. Jeho hlavní předností bylo ideální spojení znalostí zkušeného zlatníka s mimořádným výtvarným talentem a invencí i sochařským vnímáním. Díky svému talentu našel zastoupení na celé řadě československých i zahraničních přehlídek šperku. Dlouholetá pravidelná účast na těchto přehlídkách i samostatných výstavách, stejně jako bohaté zastoupení v českoslo-venských i zahraničních veřejných i soukromých sbírkách potvrzují pevnou pozici Jiřího Drlíka v evropském kontextu klasického šperkařství.