Jef (Josef) Kratochvil - výtvarné umění a design

Jef (Josef) Kratochvíl

výtvarné umění a design

Jef Kratochvil se narodil 30. června 1943 v Ivančicích. V mládí získal profesionální zkušenosti u firmy Kodak v Německu. V 70. letech stál u zrodu brněnského Divadla Husa na provázku a svým dílem přispěl k úspěchu tohoto fenoménu. Navázal také spolupráci s rockovými skupinami, pro něž vytvářel reklamní fotografie, plakáty i obaly desek. Od 80. let až dosud je jeho působení spojeno se scénou Městského divadla Brno. Jef Kratochvil do dnešních dnů uspořádal na 60 samostatných výstav a vydal více než 20 publikací, které se zdaleka netýkají jen divadelní fotografie. Patří mezi ně například i Prameny Vltavy, Manhattan, New York nebo Legendy folku a country. Za své snímky byl v roce 1999 jako jediný divadelní fotograf nominován na Cenu Alfréda Radoka. Věnuje se však také novinařině: je šéfredaktorem časopisu Dokořán, který vydává Městské divadlo Brno, přispívá a fotografuje pro časopis Colosseum. Rozsah a kvalita jeho umělecké tvorby jsou obdivuhodné a svým celoživotním působením se Jef Kratochvil zařadil mezi legendy brněnského kulturního prostředí.