Jaromír Nečas - žurnalistika a publicistika

Jaromír Nečas

žurnalistika a publicistika

Hudební redaktor, skladatel i pedagog Jaromír Nečas se narodil roku 1922 v Kyjově. Po studiích angličtiny a hudební vědy v Brně a Nottinghamu začal ve 40. letech sbírat lidové písně na východní Moravě a Slezsku. V roce 1952 nastoupil do Československého rozhlasu v Brně, kde se věnoval malým hudebním žánrům a folkloru. Studiu vydobyl přední pozici ve folklorním vysílání v tuzemsku, vybudoval rozsáhlý archiv folklorních nahrávek, výrazně formoval Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, organizoval folklorní festivaly. Má zásluhu na prosazení mnoha brněnských souborů a zpěváků i z oblasti populární hudby, podílel se na přípravě více než třiceti zvukových nosičů. Proslulé jsou jeho rozhlasové pořady o hudbě i přednášky. Skládal hudbu pro různé soubory i divadla, vyučoval hru na cimbál a nauku o lidové písni. Cena města Brna je uznáním jeho přínosu k popularizaci a dokumentaci moravské hudební kultury.