Jana Šubrová

Jana Šubrová - mezinárodní spolupráce města Brna

Jana Šubrová

  • mezinárodní spolupráce města Brna

Jana Šubrová se narodila 27. března 1959 v Brně. Absolvovala střední knihovnickou školu a v roce 1981 nastoupila do Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kde působí dodnes, nyní jako vedoucí Útvaru služeb ústřední knihovny. Protože má dlouhodobé vazby na polskou Poznaň, jedno z partnerských měst Brna, zapojila se v roce 2006 aktivně do obnovení spolupráce mezi Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a poznaňskou Knihovnou Raczyňskych. Podílí se na řadě projektů mezi oběma knihovnami, ale i městy. K těm nejvýznamnějším patří například Dny polské kultury v Brně a na ně navazující Dny české kultury v Poznani. Díky úsilí Jany Šubrové se již třikrát uskutečnil česko-polský projekt Brána jazyků otevřená, který vznikl u příležitosti 420. výročí narození Jana Amose Komenského a umožňuje žákům a studentům mimo jiné poznávat historii a kulturu obou národů, prohlubovat si jazykové znalosti a rozvíjet myšlenku euroobčanství. Jana Šubrová spolupracovala i na mnoha dalších mezinárodních projektech, stala se nositelkou čestného titulu Za zásluhy o město Poznaň a svou neúnavnou prací při podpoře četných kulturních česko-polských aktivit stále výrazně přispívá k dlouhodobě vynikajícím vztahům mezi Brnem a Poznaní, rozšiřuje povědomí brněnských občanů o partnerské spolupráci a o Polsku obecně a šíří dobré jméno Brna v zahraničí.