Jan Trefulka

literární činnost

Spisovatel Jan Trefulka se narodil roku v Brně a s Brnem je spojen celý jeho život. V Brně studoval a později zde vystřídal několik zaměstnání včetně dělnických. To podle toho, jak se otáčelo kolo osudu a politiky.

V šedesátých letech zaujal čtenáře i kritiku svými prózami soustřeďujícími se na psychologické aspekty soudobého všedního života. Jeho novely Pršelo jim štěstí a Třiatřicet stříbrných křepelek byly zfilmovány.

Už od padesátých let přispíval kritickými články do literárního časopisu Host do domu, v letech šedesátých pracoval v jeho redakci a na přelomu desetiletí působil jako jeho šéfredaktor. V roce 1970 toto zaměstnání opustil a zvolil si svobodné povolání spisovatele - avšak vzhledem ke svému vyloučení z KSČ bez možnosti doma publikovat.

Jan Trefulka patřil v letech normalizace ke kulturní opozici a v duchu svých zásad se svým podpisem připojil k Chartě 77. Jako odpůrce režimu nemohl jinak než publikovat v samizdatu a v exilu. V Torontu a v Kolíně nad Rýnem tedy postupně vyšly romány O bláznech jen dobré, Zločin pozdvižení, Svedený a opuštěný a další. Jejich společným rysem je téma revolty proti zavedeným pořádkům, deziluze ze skutečnosti, hledání lidské důstojnosti.

Po listopadové revoluci se s plným občanským i uměleckým nasazením vrátil do kulturního života. Stál u zrodu Obce moravskoslezských spisovatelů a do roku 1995 byl jejím předsedou. Za připomenutí jistě stojí jeho zásluha na vzniku mezinárodní soutěže Evropský fejeton. Jan Trefulka je rovněž výborný publicista a jeho fejetony, vydané v souboru Bláznova čítanka, patří k tomu nejlepšímu, co v Čechách a na Moravě vzniklo.

Spisovatel Jan Trefulka je významnou a váženou osobností brněnské kultury. Udělení Ceny města Brna Janu Trefulkovi je výrazem uznání a díku za jeho práci oceňovanou i daleko za hranicemi.