Jan Steklík in memoriam

Jan Steklík in memoriam - výtvarné umění a design

Jan Steklík in memoriam

  • výtvarné umění a design

Jan Steklík se narodil 5. června 1938 v Ústí nad Orlicí. Studium na zdejší střední průmyslové škole textilní nedokončil, ale začal se věnovat vlastní tvorbě a vypracoval si osobitý autorský rukopis vyznačující se hravostí, vtipem a jemným humorem. V roce 1963 spolu s Karlem Neprašem založil v Praze Křížovnickou školu čistého humoru bez vtipu, která byla inspirována recesistickou poetikou. Steklík se stal průkopníkem konceptuálních tendencí a minimalismu. V roce 1969 uskutečnil jednu z prvních landartových akcí u nás, po níž následovaly další landartové a happeningové projekty s výrazným sociálním rozměrem. V 60. letech ovlivnil kulturní atmosféru Brna, kde spolupracoval s redakcí Hosta do domu, současně byl činný i v časopise Věda a život, vydávaném v Praze. V 70. letech byl vyloučen ze Svazu výtvarných umělců a měl omezenou možnost vystavovat. V 80. letech se vrátil do Brna, působil jako důležitý člen skupiny konceptuálních tvůrců okolo Domu umění města Brna a stal se kmenovým výtvarníkem ekologického časopisu Veronica, s nímž spolupracoval až do svého nečekaného odchodu. Po pádu železné opony se úspěšně angažoval v hnutí Fluxus a napomohl tím k začlenění Brna jako výtvarného centra do mezinárodního kontextu. Jan Steklík je stále neodmyslitelnou součástí brněnské tvůrčí komunity a jeho celoživotní dílo je přínosem pro místní i celou českou uměleckou scénu. Jeho životní dráha se uzavřela 11. listopadu 2017.