Jan Skácel

  • básník (in memoriam)

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 17. prosince 2002 schválilo udělení čestného občanství města Brna Janu Skácelovi.

Jan Skácel - český básník, se narodil 7. 2. 1922 ve Vnorovech u Strážnice. Dětství prožil v Poštorné a v Břeclavi. Zde také začal roku 1933 studovat na reálném gymnáziu. Roku 1938 přešel do Brno-Králova Pole. Maturoval roku 1941 a potom nastoupil jako uvaděč v brněnském kině Moderna. Od listopadu 1942 byl totálně nasazen jako dělník na stavbách v Rakousku.
V letech 1945 – 1948 studoval na brněnské Filozofické fakultě Masarykovy univerzity češtinu a ruštinu, studia však nedokončil. Od roku 1948 do roku 1952 pracoval v kulturní rubrice Rovnosti. Po nuceném odchodu byl údržbářem v Závodech přesného strojírenství v Brně-Líšni.
Od dubna 1953 působil v literárně-dramatickém oddělení brněnské redakce Československého rozhlasu. V letech 1963 – 1969 byl šéfredaktorem časopisu Host do domu, v kterém vyjadřoval odpor vůči vládnoucí moci.
Po roce 1970 u nás téměř nepublikoval. Knihy mu vycházely nejprve v cizině, doma až v 80. letech.
Zemřel 7. 11. 1989 v Brně, je pohřben na Čestném pohřebišti města Brna.