Jan  Šimek - výtvarné umění a design

Jan Šimek

výtvarné umění a design

Jan Šimek se narodil 14. září 1941 v Brně. Sochařskému řemeslu se učil u svého bratrance malíře a sochaře Karla Bajáka. Stěžejním momentem pro jeho tvorbu se stalo zřízení vlastního sochařského ateliéru v brněnských Černých Polích. Sochař-samouk Šimek vytvořil navzdory nepřízni komunistického režimu a přes konflikty s představiteli oficiálního umění řadu významných a nepřehlédnutelných děl. Na počátku 70. let 20. století zaujal prvním z nich – sousoším Lidský živel sestávajícím z pyramidy těl. K sochařovým monumentálním realizacím vyvzdorovaným na režimu patří venkovní socha Mezi nebem a zemí v Želešicích u Brna či deset zastavení Cesty života na Jižním svahu v Lázních Jeseník. Sochy a realizace Jana Šimka se nachází také na mnoha místech v Brně. Je autorem pamětního místa s křížem z kamenů v Kapucínských zahradách na Petrově věnovaného Janu Zahradníčkovi, jeho Prameny země dotváří Botanickou zahradu MU na Kotlářské. Další díla našla své místo na nádvoří i v interiéru Besedního domu, v prostoru Divadla Husa na provázku či Gymnázia Matyáše Lercha a zdobí veřejný prostor v Obřanech či Bystrci. Jan Šimek má své pevné místo mezi nejpozoruhodnějšími žijícími osobnostmi brněnského výtvarného umění a svým dílem obohacuje kulturní prostředí celé České republiky.