Jan Němec

Jan Němec

  • literární činnost

Jan Němec se narodil 21. června 1981 v Brně. V rodném městě vystudoval sociologii a religionistiku na Masarykově univerzitě a divadelní dramaturgii na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění – na této své druhé alma mater v současnosti přednáší. V roce 2022 se stal šéfredaktorem brněnského literárního časopisu Host, kde od roku 2008 působil jako redaktor a pracoval i ve stejnojmenném nakladatelství. Spolupracuje také s Českým rozhlasem a týdeníkem Respekt. Pozornost vzbudil polemický text 12 odstavců o próze, který zde společně s generačně spřízněnými spisovatelkami publikovali a v němž se vymezili vůči některým praktikám na naší soudobé literární scéně. V roce 2014 pak napomohl vzniku Asociace spisovatelů, v jejímž čele poté stanul jako předseda. Asociace v roce 2015 uspořádala první polistopadový Sjezd spisovatelů. Ohlas u kritiky i čtenářů zaznamenal v roce 2013 Němcův román Dějiny světla, beletrizovaný životopis fotografa Františka Drtikola, poctěný Cenou Evropské unie za literaturu. O šest let později byl za autofikci Možnosti milostného románu nominován na Magnesii Literu. Společně s Petrem Vizinou připravil a v roce 2021 vydal knihu rozhovorů o současné spiritualitě Znamení neznámého. Na ruskou agresi vůči Ukrajině reaguje ve své poslední povídkové knize Liliputin. Jan Němec patří k výrazným osobnostem české literatury a důležitým hybatelům zdejšího literárního života a jeho zásluhou se do centra kulturního dění dostává také Brno, s nímž spojil svůj osobní i profesní život.