Jan Navrátil

kardiochirurg (in memoriam)

Zastupitelstvo města Brna na svém 30. zasedání dne 8. prosince 2009 schválilo udělení čestného občanství města Brna - prof. MUDr. Janu Navrátilovi, DrSc., Dr.h.c., in memoriam. Světově proslulý kardiochirurg Jan Navrátil se narodil 26. ledna 1909 v Melku u Vídně a zemřel 17. června 1992 ve Vídni. V Brně absolvoval gymnázium a lékařskou fakultu, s níž spojil značnou část svého života. Jako přednosta II. chirurgické kliniky provedl v roce 1953 svou první srdeční operaci tzv. zavřenou cestou, tedy při bijícím srdci. Po důkladném tréninku uskutečnil profesor Navrátil v roce 1956 jako první v Československu operaci na otevřeném, tedy zastaveném srdci v hlubokém podchlazení. Jako první v zemi také operoval s využitím mimotělního krevního oběhu. Přístroj si tehdy se spolupracovníky sám vyvinul a vyrobil. Tým profesora Navrátila také poprvé v Československu a jako jeden z prvních v Evropě voperoval pacientovi umělou srdeční chlopeň – i tuto náhradu museli lékaři v Brně nejdříve vyvinout. Výsledky práce profesora Navrátila oceňoval a dodnes oceňuje celý odborný svět. V konkurenci nejlepších kardiochirurgů z celé Evropy získal v roce 1966 post řádného profesora lékařské fakulty a přednosty II. chirurgické kliniky ve Vídni. Ve Vídni pokračoval v programu srdečních operací a zdejší kliniku dovedl na světovou špičku. Kardiochirurg Jan Navrátil by se letos dožil sta let. Ve světovém měřítku se po celý život úspěšně a nenahraditelně podílel na dynamickém rozvoji kardiochirurgie jako oboru. Město Brno katapultoval mezi špičku světové kardiochirurgie a uskutečnil na jeho půdě na 3000 operací srdce. Pacienti, kterým umění profesora Navrátila zachránilo život, žijí v České republice dodnes.