Jan Hird Pokorný

architektonická činnost

Profesor Pokorný se narodil roku 1914 v Brně. Absolvoval studia architektury v Praze a už v předválečném období se prezentoval samostatnou architektonickou činností. V roce 1939 uprchl před Němci nejprve do Švédska a odtud do Spojených států amerických. Tam si doplnil odborné vzdělání a založil vlastní architektonickou kancelář v New Yorku. Projektoval množství veřejných objektů, například studentské koleje a knihovny, modernizoval historické stavby, například přístaviště, ale zároveň projektoval nové – univerzitní kampusy, divadlo, koncertní sál a další.
Profesor Pokorný má za sebou desítky let pedagogického působení na Kolumbijské univerzitě a dosud přednáší. Angažuje se i ve veřejných funkcích - je členem prestižní památkové komise města New Yorku. Za své zásluhy byl mnohokrát vyznamenán cenami a tituly, k nejcennějším patří medaile Amerického institutu architektů ve státě New York a medaile Českého vysokého učení technického v Praze. Práce profesora Pokorného je dobrou vizitkou naší republiky i jeho rodného města ve světě.