Jan  Chlup - in memoriam

Jan Chlup

in memoriam

Jan Chlup se narodil 22. listopadu 1889 v Boskovicích. Po studiu v učitelském ústavu v Brně nastoupil na místo pedagoga v Boskovicích. Volný čas trávil v Sokole jako cvičitel a jednatel. V roce 1914 byl povolán do 1. světové války, v jejímž průběhu se oženil. Po návratu zakládá Jan Chlup v červnu 1919 v Brně-Králově Poli ústav pro tělesně postižené děti, dnes známý pod jménem Kociánka, kde se stal ředitelem. Cílem ústavu bylo poskytovat zdravotní péči, výchovu a vzdělání tělesně postiženým dětem za využití nejmodernějších vědeckých metod včetně léčebné rehabilitace. Tento ústav se stal vzorem pro podobné instituce v Jugoslávii a dalších zemích Evropy. Jan Chlup byl nejen úspěšným organizátorem sociální a zdravotní péče, ale také průkopníkem nových metod při práci s dětmi a mládeží. Jeho koncepce kladla důraz na minimalizaci důsledků zdravotního postižení a také na individuální profesní přípravu dětí. Vybudoval řadu pracovních dílen, některé děti umisťoval do rolnických a řemeslnických rodin. Je držitelem mnoha ocenění, např. Řád svatého Sávy či členství v odboru pro ústavní péči v Elyrii v Ohiu. Zemřel v Brně 8. dubna 1968. Jeho odkaz je neodmyslitelnou součástí české somatopedie a pedagogiky.