Jakub Nosek

žurnalistika a publicistika

Je absolventem Filmové akademie múzických umění v Bratislavě. Od roku 1962 je kameramanem brněnského televizního studia.

Přínos Jakuba Noska spočívá především v jeho obrovské tvůrčí potenci a pracovitosti, v systematickém předávání zkušeností mladší generaci kameramanů a hlavně v osobitém obrazovém vidění světa, které ztvárnil především v dokumentárních pořadech Proměny Brna, Reflexe z katechismu, Co je to krása, Pergamenová klenotnice, Já se tam vrátím, Krása užitečných věcí, Tvarosloví modernosti, Vila Tugendhat, v hudebních filmech Lašské tance a Moravský rok, v pohádkách Měsíční víla a Sedmero krkavců a v hraných filmech Poema, Venca, Historie dirigenta Kaliny, Smrt v kruhu, Zbabělec, Zobani, Úpis, Třináctá klec aj. Svým kvalitním tvůrčím úsilím se vícekrát zasloužil o výrazné pozvednutí úrovně televizního i filmového obrazu, a to v tvorbě soustředěné především na území města Brna.

Jakub Nosek byl dvakrát oceněn hlavní cenou festivalu Arsfilm v Kroměříži. Dále byl vyznamenán Cenou ČSAV a cenou Pierot. Kvalitu jeho tvorby výslovně ocenila řada osobností. Udělení Ceny města Brna Jakubu Noskovi doufejme přispěje ke zviditelnění kultivovaného kameramanského výkonu, který většinou bývá oceněn jen interně, tedy odborníky uvnitř mediální sféry. Pro veřejnost tvůrčí podíl kameramana téměř zaniká, ačkoliv se naopak rozhodujícím způsobem podílí na utváření úrovně filmového a televizního výrazu.