Ivan Blatný

Ivan Blatný

  • básník (in memoriam)

Zastupitelstvo města Brna na svém 30. zasedání dne 6. prosince 2005 schválilo udělení čestného občanství města Brna básníku Ivanu Blatnému, in memoriam.

Ivan Blatný (* 1919, Brno, + 1990, Colchester, Velká Británie) byl synem prozaika a dramatika Lva Blatného. Už za studií na gymnáziu se stal respektovaným básníkem. Zpočátku měla na něj vliv tvorba Seifertova, Nezvalova a surrealismus, spolu s Kainarem a Ortenem byl Blatný nejvýraznějším představitelem básnické generace, která se představila roku 1940 v Jarním almanachu básnickém (tzv. ortenovská generace). Byl členem Skupiny 42. V roce 1948 odjel do Londýna, kde požádal o politický azyl. V letech 1948-51 byl hospitalizován, od roku 1954 trvale umístěn v psychiatrické léčebně s diagnózou paranoidní schizofrenie.

Ve Velké Británii Blatný spolupracoval s rozhlasovými stanicemi BBC a Svobodná Evropa, koncem 60. let začal znovu psát. Výbor z této tvorby vyšel ve Škvoreckého nakladatelství Sixty Eight Publishers v Torontu pod názvem Stará bydliště. Poslední dílo je shromážděno v souboru Pomocná škola Bixley. Z jeho básnických sbírek jmenujme prvotinu Paní Jitřenka (1940), Melancholické procházky (1941) – impresivně laděná, melodická a melancholická poezie, Tento večer (1945) a Hledání přítomného času (1945) – civilistní poezie s tematikou města.
Ivan Blatný ve své tvorbě popsal a oslavil Brno. V roce 1997 mu in memoriam tehdejší prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy 1. stupně.