Ing. Vladimír Filip - mimořádný přínos městu Brnu

Ing. Vladimír Filip

mimořádný přínos městu Brnu

Vladimír Filip se narodil 2.srpna 1943 v Třebíči v rodině majitele tiskárny a současně nakladatele. Nakladatelství a tiskárna byly po roce 1948 znárodněny a tím nakladatelská činnost na dlouhou dobu ukončena. Vladimír Filip obnovil činnost nakladatelství až po roce 2000, kdy začal vydávat sérii knížek na téma brněnských historických pohlednic. Do dnešního dne se počet vydaných knih nakladatelstvím Vladimíra Filipa blíží padesátce a pouze čtyři z nich nejsou brunensiemi. Historie Brna a brněnského regionu je průběžně mapována mnoha knihami, které mimo jiné využívají bohatý fotografický archiv nakladatelství a postupně se zabývají nejrůznějšími dějinnými událostmi. Můžeme jmenovat knihy na téma Prusko-Rakouské války, historie 1. světové války a ve třech dílech i 2. světové války, sondy do historie brněnských kaváren, později i zájezdních hostinců a hotelů, dějiny roku 1848, dějiny brněnského Německého domu, také čtyři knížky seznamující zájemce s činností významných brněnských fotografů a řadu dalších publikací, přičemž činnost nakladatelství i Vladimíra Filipa jako autora velké většiny vydávaných knih stále pokračují. Díky tomu se Vladimír Filip právem zařazuje mezi nejvýznamnější osobnosti našeho města.