Ing. Theodora Müllerová - mezinárodní spolupráce města Brna

Ing. Theodora Müllerová

mezinárodní spolupráce města Brna

Ing. Theodora Müllerová se narodila v roce 1920 v Novém Jičíně. Od 60. let se intenzivně věnovala veřejné činnosti - pozitivnímu česko-německému dialogu, historickým vztahům české a německé kultury a hledání porozumění pro soužití obou národů v poválečném uspořádání Evropy. V r. 1969 stála u zrodu Kulturního sdružení občanů německé národnosti a až do r. 1989 vedla jeho brněnskou místní organizaci. Po revoluci, v r. 1991 založila samostatné Německé kulturní sdružení – Region Brno.

Nejvýznamnější akcí, kterou Ing. Theodora Müllerová připravila, byla výstava o antifašistickém rakouském a německém exilu v Brně ve 30. letech 20. stol. „Přestupní stanice Brno“ (1997). K ní napsala také rozsáhlý dvoujazyčný katalog. Výstava měla velký ohlas a byla postupně instalována v řadě německých a rakouských měst.

Dále zorganizovala mezinárodní konferenci o významném německém sociálně-demokratickém politikovi Ludwigu Czechovi (2004) a vydala o něm dvoujazyčnou publikaci. Je rovněž autorkou mnoha článků a několika knih věnovaných minulosti a přítomnosti Brna s ohledem na otázku soužití české a německé národnosti.