Ing. Radan Květ, CSc. - přírodní vědy

Ing. Radan Květ, CSc.

přírodní vědy

Radan Květ se narodil 14. dubna 1928 v Opavě. V roce 1952 získal titul inženýra chemie na Vysokém učení technickém v Brně. Po krátkém působení v Lachemě Brno pracoval v brněnské pobočce Ústředního ústavu geologického a poté v Geografickém ústavu ČSAV, kde se stal vedoucím vědeckým pracovníkem. Od roku 1991 je v důchodu. Inženýr Květ spoluzaložil český obor hydrogeochemie a je také spoluautorem přehledu minerálních vod v České republice. V návaznosti na poznatky o minerálních vodách vytvořil rupturologický model a poté v historické geologii model periodické geologické časové tabulky. Od roku 1990 se začal věnovat problematice starých stezek především v Brně a na Brněnsku a v této souvislosti zbudoval nový obor – stibologii, nauku o starých stezkách. Vydal řadu časopiseckých textů a knižních publikací ze všech oblastí své odborné činnosti. Věnoval se také kulturně-osvětové práci. Je jedním ze zakládajících členů brněnské pobočky Klubu přátel výtvarného umění, jehož činnost jako předseda po tři desetiletí organizoval. Svou erudovanou prací Radan Květ významně přispěl k pochopení hodnot kulturní krajiny na Brněnsku, na jižní Moravě i v celé České republice.