Pavel Loutocký

Ing. Pavel Loutocký

mimořádný přínos městu Brnu

Pavel Loutocký studoval na Střední průmyslové škole stavební v Hodoníně a následně na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu pracoval v Rezortní zkušebně Ministerstva stavebnictví jako vedoucí laboratoře. V roce 1990 nastoupil do veřejné správy, a to na Úřad městské části Brno-sever v pozici vedoucího Odboru místního hospodářství, dopravy, obchodu a služeb. Následně se stal vedoucím Technického úseku Magistrátu města Brna. Později se zúčastnil výběrového řízení na tajemníka magistrátu, které vyhrál a na této pozici vydržel celých 27 let. Za své funkční období pracoval pro osm primátorů a primátorek. Prosazoval otevřenost a přívětivost úřadu vůči občanům. Stál u zrodu spolupráce s partnerskými městy, osobně se angažoval v rozvoji vztahů například s Vídní, Dallasem či Charkovem. Podílel se na organizaci návštěvy královny Alžběty II. v Brně, jež patří k nejvýznamnějším událostem moderních brněnských dějin. Perfektně zvládl také krizové řízení magistrátu během stavu nouze vyhlášeného v rámci pandemie nemoci covid-19. Za jeho působení získal Magistrát města Brna řadu ocenění, například Přívětivý úřad, Otevřený úřad, Nejlépe komunikující úřad a další. Osobně pak obdržel ocenění například od Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru či Policie ČR. Svým působením Pavel Loutocký významně přispěl k vybudování profesionálního úřadu a tím i k rozvoji města Brna.