Ing. Miroslav Weber, CSc. - hospodářský rozvoj

Ing. Miroslav Weber, CSc.

  • hospodářský rozvoj

Ing. Miroslav Weber, CSc., se narodil v roce 1943 ve Zlíně. Od ukončení vysoké školy pracuje už čtvrtou desítku let v oboru výroby cementu a vápna. Koncem 80. let se stal generálním ředitelem akciové společnosti Českomoravský cement a od počátku 90. let je i předsedou jejího představenstva. Za jeho působení se jmenovaná firma stala jednou z nejúspěšnějších v České republice. Pravidelně zaujímá přední pozice v žebříčku nejlépe prosperujících firem u nás - Czech TOP 100. Od roku 2000 je Ing. Weber regionálním ředitelem skupiny Heidelberg Cement AG pro Bulharsko, Česko, Rumunsko a členem Exekutivy pro střední Evropu východ. Kromě své profese se Ing. Weber již dlouhou dobu podílí na realizaci projektů v oblasti kultury, sportu i pomoci zdravotně handicapovaným občanům v Brně. Díky jeho přispění se také podstatně zlepšilo vybavení městské nemocnice na Polní ulici. V tomtéž objektu byl zrekonstruován koncertní sál Josefa Dobrovského - a také tento projekt byl od počátku spojen s osobou Ing. Webera, který je dnes předsedou správní rady, jež projekt řídí. Jeho aktivity přinášejí městu Brnu velký užitek a po zásluze byly proto oceněny udělením Ceny města Brna pro rok 2003.