ing. Libor Martínek

ing. Libor Martínek - hospodářský rozvoj

ing. Libor Martínek

  • hospodářský rozvoj

Ing. Libor Martínek absolvoval Vysokou školu chemickou v Bratislavě. Působil v Jihomoravských plynárnách jako odborný technický pracovník, od konce 60. let pak na jejich ředitelství organizoval technickou kontrolu a podílel se na vytváření předpisů pro provoz plynárenských zařízení. Na úseku plynárenské technologie se zabýval technologickými aspekty plynárenských zařízení, a v dalších letech výstavbou a provozem podzemních zásobníků – doposud největších a provozně nejdokonalejších v České republice. Od roku 1992 se inženýr Martínek plně věnuje transformaci plynárenství. V rámci privatizace vznikla počátkem roku 1994 Jihomoravská plynárenská akciová společnost Brno, kde byl zvolen prvním předsedou představenstva a generálním ředitelem. Tyto funkce vykonává doposud.