Ing. Jiří Müller

Jiří Müller

Ing. Jiří Müller

  • zásluhy o svobodu a demokracii

Jiří Müller studoval strojní inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze, avšak roku 1966 byl ze studia vyloučen, protože chtěl založit nekomunistickou studentskou organizaci. Roku 1968 byl rehabilitován a působil ve studentském hnutí, ale před promocí v roce 1970 byl přes úspěšné vykonání závěrečných zkoušek a obhájení diplomové práce znovu vyloučen. Na uznání titulu a promoci si tak musel počkat do roku 1990. Stal se jedním z čelných studentských představitelů pražského jara a brněnského disentu. V letech 1971–1976 byl vězněn za podvracení republiky. Okamžitě po návratu na svobodu začal připravovat Chartu 77 a v roce 1977 se stal jedním z prvních signatářů. Z dvaadvaceti brněnských signatářů získal podpisy dvaceti z nich. V roce 1981 byl znovu vězněn. Roku 1985 odstartoval v Brně samizdatovou edici Prameny, která obsáhla politické, politologické, filozofické, vědecké i umělecké texty. Organizoval také řadu přednášek a seminářů. Ve spolupráci s britskou Nadací Jana Husa vytvořil tzv. podzemní univerzitu, na níž přednášeli mnozí významní západoevropští učenci v oblasti humanitních a sociálních věd. Tato neoficiální instituce nebyla díky Müllerovým konspiračním kvalitám nikdy odhalena. Za jeho protikomunistickou činnost i odvahu, kterou prokázal navzdory šikaně ze strany režimu, mu právem náleží Cena města Brna.