Ing. Dr.  František Gregor, CSc., dr. h. c. - přírodní vědy

Ing. Dr. František Gregor, CSc., dr. h. c.

  • přírodní vědy

František Gregor navázal na práci svého otce – profesora reálného gymnázia a zapáleného entomologa, který byl zatčen za protifašistickou činnost, zahynul v roce 1942 v koncentračním táboře v Mauthausenu. Jeho syn vystudoval Lesnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a stal se entomologem světového formátu. V roce 1956 nastoupil do Parazitologického ústavu Československé akademie věd a stal se členem oddělení dvoukřídlého hmyzu; v této profesi zůstal až do roku 1983. Po reorganizaci pracovišť akademie věd přešel do Ústavu obratlovců, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Jeho vědecká činnost je rozsáhlá. Objevil a popsal přes 20 druhů dvoukřídlého hmyzu a motýlů, publikoval sám či jako spoluautor více než stovku odborných článků, z nichž většinu doplnil svými originálními vědeckými kresbami. Ilustroval také řadu monografií hmyzu a publikací o fauně a flóře. Převážně kombinovanou technikou namaloval celkem přes čtyři tisíce vědeckých ilustrací hmyzu. Jedinečné dovednosti, znalosti a vědecký úsudek Františka Gregora jeho kreslířský talent povyšují, jsou výjimečné, a řadí ho proto jak mezi vědci, tak mezi ilustrátory hmyzu na čelné místo.