Ing. arch. Zdeněk Müller

Ing. arch. Zdeněk Müller - architektura a urbanismus

Ing. arch. Zdeněk Müller

  • architektura a urbanismus

Ing. arch. Zdeněk Müller se narodil v roce 1935. Po absolvování Fakulty architektury VUT v Brně působil v letech 1959-62 ve Stavoprojektu Brno, kde spolupracoval na projektu Janáčkovy opery. Od roku 1962 pracoval pro Brněnské veletrhy a výstavy, kde ve funkci hlavního architekta setrval až do roku 2000, tedy plných 38 let. Výrazně ovlivnil dynamický rozvoj brněnského výstaviště jako jedné z nejdůležitějších součástí života našeho města. Během svého působení vedl práce na Generelu rozvoje areálu BVV v roce 1977 a později v roce 2000. Vypracoval řadu urbanistických prací, z nichž nejvýznamnější jsou veletržní areály v Trenčíně a Bratislavě. Z jeho četných realizací je nutno uvést alespoň replantační centrum plastické chirurgie v Brně, veletržní středisko BVV, budovu Obchodní komory, rekonstrukci pavilonu A, G a řadu dalších nových pavilonů v areálu. Neméně bohatá a významná je jeho činnost v oblasti mezinárodních veletrhů a výstav v řadě světových měst.

Za jeho činnost mu byla udělena řada ocenění a vyznamenání. V posledních letech se věnoval i literární činnosti. Jeho obrazová publikace o historii brněnského výstaviště je pozoruhodným a komplexním svědectvím o tomto pro Brno tak významném areálu. V roce 2005 vyšla publikace „Bomby nad Brnem“, na níž se Ing. arch. Zdeněk Müller rovněž autorsky podílel.