Ing. arch. Zdeněk Lang

Ing. arch. Zdeněk Lang - užité umění

Ing. arch. Zdeněk Lang

  • užité umění

Ing. arch. Zdeněk Lang se narodil roku 1928 v Brně. Na Vysokém učení technickém v Brně byli jeho učiteli Jiří Kroha, Bohuslav Fuchs a Antonín Kurial. Svůj další život zasvětil výstavnictví, výstavnické umělecké tvorbě a designu, kterým se věnoval víc než 30 let ve zvláštním projekčním ateliéru Brněnských veletrhů a výstav. Navrhl na 300 umělecky řešených výstavních expozic, z nichž většina se realizovala v zahraničí. K vrcholům patřily např. výstavy českého skla v Itálii, Francii, Mexiku a jinde. Jako koncepční a umělecký poradce a návrhář-designér spolupracoval s mnoha muzei a výstavními institucemi. Z jeho autorské dílny vzešly např. výstavy Velká Morava či Mezinárodní bienále grafického designu Brno.

Z. Lang věnuje příkladné úsilí propagaci oboru výstavnictví a také posilování jeho teorie. Byl zakladatelem časopisu Expofórum, iniciátorem a spolupořadatelem četných konferencí, sympozií, výstav, soutěží a publikací. Za mimořádný přínos českému výstavnictví byl roku 2000 na Finále Expo Image v Praze vyznamenán čestným titulem „Osobnost českého výstavnictví pro rok 1999“. Ing. arch. Zdeněk Lang se rozhodující měrou zasloužil o rozvoj oboru, který proslavil naše město doma i v zahraničí.