Ing. arch. Zdeněk Janský

Ing. arch. Zdeněk Janský - technický pokrok

Ing. arch. Zdeněk Janský

  • technický pokrok

Ing. arch. Zdeněk Janský se narodil v roce 1949 v Pustiměři na Vyškovsku. Po ukončení Vysokého učení technického v Brně, oboru architektura, pracoval řadu let ve Stavoprojektu Brno. Začátkem 90. let se už na jiném pracovišti začal zabývat problematikou zdravotnických staveb. Této odbornosti zůstal věrný i po založení vlastního projekčního ateliéru, zaměřeného na přípravnou a projektovou dokumentaci zdravotnických staveb včetně areálových staveb nemocnic. V posledních letech spolupracoval zejména s Fakultní nemocnicí Brno: v Dětské nemocnici realizoval přestavbu lůžkového pavilonu, hlavní budovy a dostavbu nemocničního areálu v duchu původní koncepce prof. Rozehnala z 50. let. Již první etapa této dostavby se stala stavbou roku 1996. Následně rekonstruoval porodnici na Obilním trhu; v bohunické nemocnici projektoval ústavní lékárnu, stomatochirurgickou kliniku a vypracoval studie dokumentace pro výstavbu několika dalších objektů.

Jeho zásluhou vzniklo v Brně mnoho esteticky i funkčně kvalitních stavebních děl, která se dobře včlenila do kontextu brněnského funkcionalismu, což platí zejména pro Dětskou nemocnici, která je národní kulturní památkou.

Dílo Ing. arch. Janského je tak nejen ukázkou vynikající architektury realizovaných staveb, ale také nových technických řešení vycházejících z náročných požadavků na jejich funkci. Udělení Ceny města Brna je vyjádřením uznání za dílo, jímž Ing. arch. Janský obohacuje brněnskou architekturu a celkový vzhled našeho města.