ing. arch. Zdeněk Chlup - architektura a urbanismus

ing. arch. Zdeněk Chlup

architektura a urbanismus

Architekt Zdeněk Chlup je snad posledním žijícím tvůrcem, jehož začátky tvorby spadají do slavné éry brněnského funkcionalismu. Principy funkcionalismu uplatňoval v moderním urbanistickém plánování Brna zejména po roce 1965, kdy založil Útvar hlavního architekta města Brna a stál v jeho čele. Za jeho vedení byla vypracována celková koncepce rozvoje města v kontextu celého jeho zázemí, včetně kritických analýz základních rozvojových problémů města. Úsilím architekta Chlupa vyšla tzv. Černá kniha města Brna, jeden z prvních pokusů zmapovat Brno z hlediska kvality životního prostředí. Důležité je, že obsahuje zároveň návrhy urbanistických opatření směřujících ke zlepšení životního prostředí.

Po roce 1968 byl ing. arch. Chlup pro své postoje zbaven funkce a pracoval ve výzkumu v Praze. S návratem demokracie se soustředil na práci s cílem „vrátit Brno do Evropy“ – na obnovu zpřetrhaných mezinárodních vazeb a pořádání konferencí s evropskou účastí v zájmu budování image města Brna.
Udělení Ceny města Brna je zároveň gratulací panu architektovi Zdeňku Chlupovi k jeho životnímu jubileu, loňským osmdesátým narozeninám.