Ing. arch. Viktor Rudiš

Ing. arch. Viktor Rudiš

  • architektura a urbanismus

Ing. arch. Viktor Rudiš se narodil 9. června 1927 v Brně. Fakultu architektury VUT v Brně absolvoval v roce 1954. V letech 1958-1989 pracoval ve Stavoprojektu v Brně, kde byl v letech 1968-1988 vedoucím 1. ateliéru. Od roku 1989 vedl samostatný ateliér v Brně na Jaselské 21. Od roku 1990 vede externě ateliéry na Fakultě architektury v Brně.

Je členem České komory architektů, Sdružení architektů, Sdružení Q, Bloku architektů a výtvarníků, Vědecké a umělecké rady Fakulty architektury VUT v Brně.

Ing. arch. Rudiš se zúčastnil mnoha domácích i zahraničních soutěží. O jeho úspěšnosti svědčí řada realizovaných staveb, připomeňme si alespoň ty brněnské: má velký podíl na obytné čtvrti Lesná a tamní sportovní hale, na Hotelu Holiday Inn, na rekonstrukci pavilonu A a interiéru Rotundy v areálu Brněnských veletrhů a výstav, podílel se i na rekonstrukci a dostavbě pavilonu G na výstavišti, za což se svými spoluautory obdržel Grand Prix Obce architektů za rok 1997. Z mimobrněnských realizací je nejvýznamnější spoluúčast na Pavilonu ČSSR na Expo 70 v japonské Ósace.

Kromě toho navrhl instalace významných výstav, a to celoživotního díla sochaře Josefa Kubíčka ve Valdštejnské jízdárně v Praze, celoživotního díla malíře Jánuše Kubíčka v Domě umění města Brna a výstavy Sdružení Q v Brně, Blansku a Kroměříži.

Ing. arch. Viktor Rudiš, jehož celoživotní dílo se váže především k našemu městu, je významnou a váženou osobností brněnské kultury, jeho práce je však uznávána v měřítku celé republiky.