Ing. arch.  Růžena Žertová - architektura a urbanismus

Ing. arch. Růžena Žertová

architektura a urbanismus

Růžena Žertová se narodila 4. listopadu 1932 ve Frýdku-Místku. Po absolvování gymnázia začala v Praze studovat architekturu na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického a současně navštěvovala i Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Pod politickým nátlakem přestoupila na Fakultu architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně a vystudovala zde v ateliéru prof. Bedřicha Rozehnala. Od něj převzala realistický pohled na architekturu jako na obor spojující v sobě funkci estetickou a především praktickou. V letech 1960 – 1983 byla zaměstnána ve Státním projektovém ústavu obchodu Brno, kde projektovala několik návrhů obchodních domů. Její nejznámější realizací je obchodní dům v Pardubicích, který se pro své jedinečné tvarové i materiálové řešení trvale zapsal do dějin architektury. V případě obchodního domu Hornád v Košicích pak vytvořila vzor pro obchodní stavby v poválečném Československu. Později se architektka věnovala volné umělecké tvorbě v oboru designu – tedy tvorbě interiérů, svítidel a šperků – a také navrhovala obytné stavby. Růžena Žertová spojila celý svůj osobní i profesní život s městem Brnem a jako tvůrkyně, jíž náleží významné místo v dějinách české i slovenské architektury, se podílí na budování dobrého jména města u nás i v zahraničí.