Ing. arch. Petr Uhlíř - architektura a urbanismus

Ing. arch. Petr Uhlíř

architektura a urbanismus

Petr Uhlíř se narodil 31. března 1941 v Brně. Vystudoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně a celou svou profesní dráhu věnoval výstavbě a rozvoji rodného města. Výrazně přispěl k jeho soudobému pozitivnímu obrazu zejména realizací areálu společnosti Jihomoravská plynárenská a kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Oba tyto soubory svou velkorysostí i výrazným architektonickým pojetím patří k tomu nejvýznamnějšímu, co se podařilo v Brně za posledních dvacet let postavit. Architekt Petr Uhlíř je vedoucí tvůrčí osobností projekční kanceláře A Plus Brno, která řídila a řídí výstavbu obou těchto areálů. Kancelář založil již v roce 1992 spolu s architekty Jaromírem Černým a Karlem Tuzou. Již svou první realizací, adaptací nájemního domu v České ulici pro Agrobanku, zaujala vyhraněným pojetím ve stylu high-tech. V jeho rozvíjení nemají architekti A Plus Brno v České republice konkurenci a využívají tuto koncepci s úspěchem i v dalších svých dílech. Za své stavby kancelář získala řadu národních i mezinárodních ocenění, mimo jiné několikrát uspěla v soutěži Stavba roku České republiky. Petr Uhlíř patří nesporně k předním českých architektům a profiluje výjimečným způsobem současnou architekturu města Brna.