Ing. arch.  Miroslav  Spurný - architektura a urbanismus

Ing. arch. Miroslav Spurný

architektura a urbanismus

Miroslav Spurný se narodil 15. dubna 1921 v Brně. Studoval v Brně na Fakultě architektury u Bohuslava Fuchse, Bedřicha Rozehnala a Jiřího Krohy. V letech 1949-1982 pracoval ve Stavoprojektu Brno. Jeho tvorba vycházela z funkcionalismu, který dále rozvíjel zejména pod vlivem Le Corbusiera. Miroslav Spurný je uznávaným odborníkem v oboru zdravotnických staveb a skvělým představitelem soudobé brněnské a české architektury. Navrhoval kulturní a správní budovy a specializoval se především na nemocniční stavby. Jeho dílo je charakterizováno mimořádnou znalostí řešené problematiky a jasným výtvarným názorem, který se nedal ovlivnit různými moderními proudy v architektuře, ať už politicky nebo formalisticky prosazovanými. Z jeho bohaté tvorby je třeba uvést zejména okresní nemocnice v Boskovicích, Valašském Meziříčí a Znojmě, administrativní výškovou budovu Brněnských veletrhů, administrativní budovu na Žerotínově náměstí, nyní dětskou polikliniku. Jeho nejvyzrálejším a pro naše město nejvýznamnějším dílem je Fakultní nemocnice v Bohunicích a řada dalších budov v jejím areálu – hospodářské budovy, pavilon gynekologie, výzkumný ústav Chirana. Miroslav Spurný se v tomto roce dožil 91 let a je pokračovatelem slavné generace tvůrců brněnského funkcionalismu.