Ing. arch. Jan Chlup

Ing. arch. Jan Chlup - architektura a urbanismus

Ing. arch. Jan Chlup

  • architektura a urbanismus

Ing. arch. Jan Chlup se narodil v r. 1951 v Brně. Zde také v roce 1975 na Fakultě architektury VUT v Brně ukončil vysokoškolská studia. Během své takřka třicetileté praxe realizoval řadu architektonicky hodnotných staveb, které svým high-tech pojetím obohatily brněnskou architekturu novými podnětnými myšlenkami a uplatněním nejnovějších technologií. Patří k nim budova projekční organizace Sportprojekt se střechami kompletně opatřenými vegetačním krytem, postavená roku 1988, z 90. let pak Kaplanova budova v Technologickém parku Brno, na jejímž projektu arch. Chlup spolupracoval s přední britskou projekční kanceláří Peter Fogo International, a další budova B 210 ve stejném areálu. Využitím konstrukčních ocelových prvků, lanových závěsů a technických textilií se vyznačují budovy servisních středisek a autosalonů ve Slatině a v Juliánově. Za posledně jmenovanou stavbu autor získal ocenění Design Prestige 97. Z prací pro Brněnské veletrhy byla nejzajímavější realizace rekonstrukce a technologické modernizace pavilonu C.

Cenu města Brna získává arch. Jan Chlup zejména za vynikající návrh objektu specializovaných výukových prostor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně - tzv. Pavilon Q. Tato budova byla dokončena a slavnostně předána do užívání v červenci roku 2004. Svým pojetím a architektonickou kvalitou se řadí k nejhodnotnějším stavebním realizacím, které v posledním období obohatily naše město.