Ing. arch. Iveta Černá - architektura a urbanismus

Ing. arch. Iveta Černá

  • architektura a urbanismus

Iveta Černá se narodila 21. září 1963 v Brně a v loňském roce tak oslavila významné životní jubileum. Je respektovanou teoretičkou architektury; vystudovala architekturu na Vysokém učení technickém v Brně a dějiny umění na Masarykově univerzitě. Od roku 1987 působila 15 let v Národním památkovém ústavu v Brně, od roku 2002 do současnosti je ředitelkou vily Tugendhat, světově významné památky meziválečné funkcionalistické architektury. Iveta Černá má na starosti řízení, strategii rozvoje a návštěvnický provoz této unikátní stavby i Studijního a dokumentačního centra, které sídlí přímo ve vile. Věnuje se dále vědě a výzkumu v oblasti architektury 20. století a památkové péče, hojně publikuje, přednáší a účastní se zahraničních konferencí, čímž přispívá k dobrému jménu města Brna v kontextu světové kultury. Je aktivně činná v řadě prestižních institucí, např. mezinárodní organizaci pro ochranu památek moderní architektury DOCOMOMO, a je zakládající členkou celosvětové sítě Iconic Houses. Ocenění jí náleží především za mimořádné zásluhy o úspěšnou památkovou obnovu vily Tugendhat, zařazené na seznamu světového dědictví UNESCO.