Ing. arch.  Antonín Hladík - architektura a urbanismus

Ing. arch. Antonín Hladík

architektura a urbanismus

Architekt Antonín Hladík se narodil 22. října 1945 v Polici nad Metují. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze a od roku 1971 byl pracovníkem Útvaru hlavního architekta města Brna a později působil v Brnoprojektu, městské projektové organizaci. V roce 1991 založil vlastní společnost s názvem Urbanismus, Architektura, Design Studio, s. r. o. Je spoluautorem Územního plánu sídelního útvaru města Brna z roku 1982 a autorem Územního plánu města Brna z roku 1994, platného dosud, a řady dalších významných územních dokumentů pro město Brno. Na počátku 90. let vytvořil metodiku územního plánování pro nové společenství a ekonomické podmínky, podle níž se již více než 30 let rozvíjí naše město. Významná je i jeho pedagogická činnost na Fakultě architektury VUT v Brně. Antonín Hladík je celostátně uznávaným urbanistou a je pověřován zpracováním koncepčních, metodických nebo ověřovacích materiálů pro ústřední orgány, jako je Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra. Cena města Brna se uděluje za celoživotní přínos urbanismu a územnímu plánování, kde patří k naprosto špičkovým osobnostem v celostátním měřítku.