Ing. arch. Aleš Burian - architektura a urbanismus

Ing. arch. Aleš Burian

architektura a urbanismus

Aleš Burian se narodil 29. ledna 1956 v Brně. Po dokončení studií na zdejší Fakultě architektury VUT pracoval v letech 1981–1991 ve Stavoprojektu Brno. V roce 1991 založil společně s Gustavem Křivinkou architektonickou kancelář Burian–Křivinka. Mezi lety 1992–1999 působil na své domovské fakultě jako externí pedagog a až do roku 2014 byl členem její vědecké rady. Jejich architektonická kancelář se zabývá především občanskými stavbami pro veřejný sektor i soukromé zákazníky. K uznávaným projektům, které z ateliéru vzešly, patří například dostavba Masarykova onkologického ústavu, Fakulta informačních technologií VUT Brno, brněnský AZ Tower či vstupní budova do Punkevních jeskyní v Moravském krasu. U ní stejně jako u ostatních projektů architekti použili nejmodernější řešení, jako je práce s pohledovým betonem a kreativní využití skla či kovových komponentů. Stavby kanceláře byly oceněny čestnými uznáními Grand Prix Obce architektů, Stavba roku, Cenou Klubu za starou Prahu a dvakrát byly za Českou republiku nominovány na nejprestižnější evropskou architektonickou cenu Mies van der Rohe Pavilion Award. Budova Investiční a poštovní banky v Brně se v roce 1997 stala finalistkou této ceny. Svou erudicí a neotřelým přístupem k architektuře a urbanismu posiluje Aleš Burian pověst Brna jako kreativního města přejícího experimentům a inovacím.