Ing. Aleš Svoboda

Ing. Aleš Svoboda - technické vědy

Ing. Aleš Svoboda

  • technické vědy

Aleš Svoboda se narodil 17. srpna 1959 v Uherském Hradišti. Po absolvování Vysokého učení technického v Brně pracoval jako projektant ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů a dále pak v R-ateliéru v Brně. Již od počátku své odborné praxe se s nevšedním zaujetím plně věnoval objevování a záchraně brněnského historického podzemí. Stal se uznávaným znalcem, konzultantem, iniciátorem i garantem záchrany historickoarchitektonických hodnot brněnského podzemí. Hlavní autorský podíl má Aleš Svoboda na záchraně řady historických artefaktů, z nichž tři nejznámější jsou Labyrint pod Zelným trhem, Mincmistrovský sklep a kostnice u svatého Jakuba. Mimořádná a záslužná je také jeho popularizační a publikační činnost. O svých objevech v podzemí Brna přednáší na veřejných osvětových besedách, konzultuje a spolupracuje s archeology, odpovídá na dotazy novinářů a publikuje v časopisech i knižně. Velmi uznávaná je jeho trilogie „Brněnské podzemí“, velký zájem vzbudila také publikace „Kostnice u sv. Jakuba“. Brněnské podzemí se stalo jedním z fenoménů města. Aleš Svoboda má na této skutečnosti podíl jako objevitel a dokumentátor, ale také jako iniciátor záchrany a spoluautor expozičního zpřístupnění.