Hlášení pobytu u osob s cizí státní příslušností

Magistrát města Brna, Odbor správních činností vykonává agendu ohlašovny trvalého pobytu a osobních dokladů pouze pro občany České republiky.

Obdobné agendy týkající se cizinců (např. agenda povolování pobytu, rušení údaje o místu hlášeného pobytu na návrh vlastníka objektu, poskytování údajů z informačního systému cizinců, poskytování údajů o cizincích hlášených k pobytu v objektu na žádost vlastníka objektu) spadají do kompetence regionálních pracovišť Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

 

Kontakt na regionální pracoviště Brno:

adresa Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

tel: 974 801 801

                                                                                                

Bližší informace najdete na: Informace pro cizince – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)