Hans Versnel

Hans Versnel - mezinárodní spolupráce města Brna

Hans Versnel

  • mezinárodní spolupráce města Brna

Hans Versnel, narozený roku 1938, se zasloužil o rozvoj partnerských vztahů a spolupráce mezi Utrechtem a Brnem. Tuto spolupráci rozvíjel od roku 1990 do roku 2002 v řadě oblastí: školství, kultura, sociální péče, životní prostředí, architektura, doprava, integrace menšin, turistický ruch. Inicioval například zapojení města Brna do projektu „Integrovaný přístup k bydlení“, který získal v roce 2000 první cenu v soutěži EUROCITIES. Zájem o moderní architekturu jej přivedl k zorganizování výstavy o funkcionalistických památkách Brna a Utrechtu v rámci nizozemského Dne památek. V roce 1997 se rozhodujícím způsobem podílel na uspořádání kulturního festivalu „Nizozemské dny – Utrecht v Brně“ a v následujícím roce obdobného festivalu v Utrechtu. V hospodářské oblasti zahájil spolupráci mezi Veletrhy Brno a Královskými nizozemskými veletrhy v Utrechtu. Hans Versnel se ve funkci koordinátora spolupráce Brno – Utrecht soustavně angažoval ve prospěch města, spolupráce Brna a Utrechtu díky jeho kompetenci a osobnímu nasazení získala řadu ocenění, např. cenu Evropské komise Zlatá hvězda partnerství.