Hanna Zakhari - mezinárodní spolupráce města Brna

Hanna Zakhari

mezinárodní spolupráce města Brna

Hanna Zakhari – její matka prožila hrůzy deportace brněnských Němců a po návratu žila v internačním táboře Maloměřice-Borky. Otec se ani v době nacistické okupace nevzdal československého občanství a sdílel tak osud znevýhodněných státních příslušníků protektorátu. Kvůli kontaktům s příbuznými v Německu a tomu, že jí otec odmítl podepsat vstup do Pionýra, zde Hanna nesměla studovat. Proto v roce 1964 emigrovala. Ve Stuttgartu získala ekonomické vzdělání a pracovní kariéru strávila v Německu. Po odchodu do důchodu převzala vedení Setkávacího střediska německé minority v Brně a významně rozšířila jeho aktivity. Spolek se zúčastňuje Babylonfestu a festivalu Meeting Brno a patří k nejaktivnějším spolkům této minority v republice. V rámci jeho činnosti Zakhari zorganizovala například projekt Deine Stadt – meine Stadt, v němž brněnské a stuttgartské děti představovaly svoje město v krátkých videích, příbězích a fotoalbech. V roce 2010 přivezla do Brna výstavu grafika Joachima Sautera Muž bez vlastností, týkající se 130. výročí narození s Brnem spjatého autora Roberta Musila. Spolek rovněž zpracoval projekt týkající se historie německojazyčného divadla v Brně, projekt týkající se překladů české literatury do němčiny a naopak a řadu dalších projektů. Za svoji práci byla Hanna Zakhari vyznamenána Cenou Wenzela Jaksche a právem si zaslouží také Cenu města Brna.