Gregor Johann Mendel

Gregor Johann Mendel

Kdo byl Gregor Johann Mendel?

Zakladatel genetiky a objevitel základních principů dědičnosti. Působil jako kněz a později i opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.

Johann Mendel se narodil 20.července 1822 v Hynčicích ve Slezsku. Dnes jsou Hynčice částí obce Vražné v Moravskoslezském kraji. Jeho otec, Anton Mendel, byl německý sedlák a napůl Čech. Matka Rosina, rozená Schwirtlich, byla Němka.

Rodný dům G.J. Mendela je nyní součástí areálu s ubytováním pro turisty a muzeem věnovaným Mendelovu životu i historii genetiky a venkovskému životu na Moravském Kravařsku.

Po ukončení základní školy v rodných Hynčicích navštěvoval piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou. Svá středoškolská léta i studium zakončil maturitní zkouškou na gymnáziu v Opavě. V roce 1840 započal studium Filosofického ústavu v Olomouci.

Následně v roce 1843 vstoupil J. Mendel do augustiniánského řádu v klášteře na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor. To se dle tradice dává před jméno křestní.

Vstup do kláštera byl pro G. J. Mendela významný a otevřel mu nové možnosti vzdělání. Tehdejší opat Napp mu pomohl dostat se na studia do Vídně, jež hrála důležitou roli pro pozdější pokusy s hrachem setým a dalšími rostlinami. Celých 9 let věnoval Mendel svým pokusům. Řádně se na ně připravoval a nebylo náhodné, že si k tomu vybral právě tuto rostlinu. G. J. Mendel velmi dobře věděl o jejích přednostech. Sehnal si 34 odrůd hrachu a poté sledoval stálost jejich znaků.

V únoru a březnu 1865 přednášel o svých pokusech s rostlinnými hybridy i před členy Přírodovědného spolku v Brně. Své přednášky poté publikoval v roce 1866 pod názvem “Pokusy s rostlinnými hybridy”. K proslavení této práce Mendelovi významně dopomohl Gustav von Niessl, sekretář Přírodovědného spolku.

Uznání se však G. J. Mendel dočkal až o několik let později, přesněji v roce 1900, kdy byly jeho objevy potvrzeny. Gregor Johann Mendel byl nazván “Otcem genetiky”.

Rok 1868 byl pro Mendela zlomový, stal se opatem Augustiniánského opatství na Starém Brně.

Začalo ho zajímat včelařství a meteorologie. V roce 1871 si nechal dle svého návrhu postavit v klášterní zahradě včelín. Mendel zkoušel možné způsoby zimování včelstev, zasadil se rovněž o výsadbu medonosných rostlin na svazích hradu Špilberk. Jeho první práce z oblasti meteorologie vyšla v němčině v roce 1862 s názvem “Poznámky ke graficko-tabelárnímu přehledu meteorologických poměrů Brna”. V areálu opatství dokonce v roce 1878 zakládá samotnou meteorologickou stanici, na níž několik let prováděl měření pro c.k. Centrální ústav pro meteorologii a geodynamiku ve Vídni.

Gregor Johann Mendel zemřel 6.ledna 1884. Byl pochován do hrobky augustiniánů na dnešním Ústředním hřbitově v Brně.