František Mikš

František Mikš

  • žurnalistika a publicistika

František Mikš od roku 1984 žije a pracuje v Brně. Do listopadu 1989 působil v disentu. Pracoval jako topič a správce kulturního domu a věnoval se zejména přípravě samizdatových časopisů a knih. V roce 1987 založil s přáteli samizdatovou revui Střední Evropa – brněnská verze, která jako kulturně-společenská revue Kontexty stále vychází a František Mikš je jejím dlouholetým šéfredaktorem. V roce 1993 spoluzaložil brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) a na práci této výzkumné a vzdělávací neziskové instituce se rovněž aktivně podílí. V roce 1994 stál u zrodu brněnského nakladatelství Barrister & Principal, kde zastával funkci šéfredaktora a řídil edici Dějiny a teorie umění. Dnes je šéfredaktorem navazujícího nakladatelství Books & Pipes. V minulosti působil v řadě dalších institucí, mimo jiné v Radě pro vědu, výzkum a ediční činnosti Institutu umění, v radě Státního fondu kultury či ve správní radě Masarykovy univerzity. František Mikš je autorem a spoluautorem řady knih, studií a článků o politice, společnosti, kultuře a výtvarném umění. K jeho stěžejním dílům patří například velká úspěšná monografie „Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění“ (2008), která se dočkala už čtyř vydání. Editoval i několik odborných sborníků a také dvě antologie poezie. Brno ve Františku Mikšovi získalo erudovaného a originálního publicistu, nakladatele, estetika a historika výtvarného umění, který vytváří dobré jméno zdejší kulturně-společenské scény.